Licenčni pogoji

Strankam nudimo široko paleto najsodobnejše programske opreme in pomoč pri uporabi

Lastništvo licenc ARCHICAD BIM rešitev

V zadnjem času prejemamo vedno več klicev in vprašanj glede lastništva, najema, vzdrževanja in ostalih pogojev, ki zadevajo uporabnike programa ARCHICAD. 

Pri GRAPHISOFTu verjamemo, da mora biti pravica do uporabe kupljene programske opreme neomejena. Že sedaj je ARCHICAD mogoče kupiti kot trajno licenco, kateri nikoli ne preneha veljavnost, mogoče pa se je na licenco tudi naročiti za obdobje 30 dni ali več. S prostovoljno sklenitvijo vzdrževanja uporabnik pridobiva vse novosti in izboljšave, ki jih prinašajo nove verzije, vendar s prekinitvijo vzdrževanja ostane lastnik licence in jo nemoteno uporablja na kateremkoli računalniku.

Kljub prekinitvi vzdrževanja, lahko uporabnik kadarkoli nadgradi svojo licenco na zadnjo verzijo, ne glede na starost njegove licence. Predložiti mora le originalni zaščitni ključek. Možne so tudi vse kombinacije lastniških licenc in začasne naročnine poljubnega števila dodatnih licenc za potrebe začasnega povečanja dela v biroju. Vse projekte, narejene z katerokoli komercialno licenco je mogoče kadarkoli odpreti, pregledovati, popravljati in natisniti, ne glede na starost licence ali veljavnosti vzdrževanja, saj so projekti last uporabnikov.

Verjamemo, da mora imeti uporabnik izbiro, ali bo kupil trajno licenco ali se odločil za naročnino. Projekte narejene s katerokoli verzijo programa ARCHICAD lahko kdorkoli odpre, pregleduje in natisne celo brez veljavne licence z uporabo brezplačne demo verzije programa ARCHICAD, ki je prosto dostopna na spletu.  GRAPHISOFT ne namereva ukiniti trajnih licenc programa ARCHICAD ali omejiti možnosti nadgradnje starejših licenc. Tudi v bodoče bomo uporabnikom ponujali različne oblike licenciranja, ki jih bomo še nadgrajevali in dopolnjevali.

Uporaba nelegalnih ArchiCAD licenc

Programska oprema podjetja GRAPHISOFT je podvržena zaščiti avtorskih pravic, navedenih v Licenčnih pogojih, ki se izpišejo ob vsaki namestitvi programa. Popolna namestitev programske opreme je mogoča le s strinjanjem s pogoji. Za ARCHICAD je na voljo več različnih vrst licenc, vsaka s svojimi lastnostmi in nekaterimi omejitvami. Z nakupom licence program ne postane last kupca, ampak mu je programska oprema le predana v uporabo.

Uporaba nelicenčne programske opreme je huda kršitev avtorskih pravic in zaradi posledic tega dejanja lahko postanete predmet več pravnih zahtevkov, kar lahko nepopravljivo škodi vašemu ugledu in ima lahko tudi druge posledice. GRAPHISOFT je član združenja BSA (www.bsa.org) ki promovira uporabo legalne programske opreme po svetu.

Podjetji GRAPHISOFT in PILON AEC, kot njegov predstavnik v Sloveniji bosta vsako ugotovljeno kršitev licenčne pogodbe brez izjeme prijavila pristojnim inštitucijam. Za neupravičeno uporabo se smatra vsaka uporaba komercialne verzije programa brez zaščitnega ključka, oz večje število delujočih licenc, kot je kupljenih, uporabo študentske ali šolske licence programa za izdelovanje komercialnih projektov in vsako odstranjevanje zaščitnega napisa (ARCHICAD Educational Version) s tiskanih dokumentov.

Komercialna (tudi polna) trajna licenca

Tako licenco pridobi pravna ali fizična oseba z nakupom programa pri pooblaščenem zastopniku podjetja GRAPHISOFT, ki pokriva določen geografski teritorij. Za Slovenijo je to izključno podjetje PILON AEC d.o.o., Dunajska cesta 144, 1000 Ljubljana. Komercialna verzija je vedno zaščitena z USB ključkom (hardware keyplug /dongle) ali s t.i. “Softwaresko” licenco. Na ključku oz. programski licenci so vsi podatki o tipu in številu licenc.

Obstaja samostojna in mrežna licenca programa ARCHICAD. Pri drugi obstaja samo en zaščitni ključek, ki mora biti ves čas v enem od računalnikov, ki je vključen v omrežje in viden tudi ostalim uporabnikom. Programska oprema brez prisotnosti ključka v računalniku ali v omrežju, v primeru mrežnega ključka, ne deluje v polni funkcionalnosti. Preklopi se v t.i. Demo verzijo (glej spodaj). Zaradi te lastnosti, je dovoljena namestitev programa ARCHICAD na poljubno število računalnikov tako v podjetju kot doma, saj za delovanje ustreznega števila licenc poskrbi prisotnost zaščitnega ključka. Prav tako je dovoljeno imeti na istem računalniku nameščeno poljubno število starejših verzij programa ARCHICAD. Licenčni pogoji izrecno dovoljujejo hkratno delovanje več verzij na istem računalniku.

Zaščitni ključek je nosilec komercialne ARCHICAD licence, zato je z njim potrebno zelo pazljivo ravnanje. Zanj velja 12 mesečni garancijski rok za primer okvare od dneva nakupa programa. V primeru poškodbe (npr: fizična poškodba, udar strele, neprimerno ravnanje) ali izgube oz. kraje, ga GRAPHISOFT ne nadomesti z novim! Za vse uporabnike je omogočeno zavarovanje ključka tudi za daljše obdobje in za primer poškodbe zaradi višje sile ali kraje preko sistema vzdrževanja ArchiPLUS /BIMplus. Zaščitni ključek je lahko samostojni (nosi eno licenco) ali mrežni (ima 3 ali več licenc).

Archicad naročnina (subscription)

Za razliko od trajne licence se je mogoče na licence tudi naročiti. Naročnina je lahko mesečna ali letna, plačilo je možno s kreditno kartico ali preko sistema PayPal. Za naročilo odprite spletno stran Graphisoft store.

Študentska / šolska licenca

Tako licenco lahko brezplačno pridobi vsak, ki je vključen v sistem izobraževanja (dijak, študent, učitelj, profesor) na katerikoli izobraževalni ustanovi. Za uporabo je potrebna brezplačna registracija na portalu www.myarchicad.com.

Serijska številka študentske licence programa ARCHICAD ima veljavnost eno leto od dneva prijave, veljavnost pa se lahko vsako leto podaljša za dodatno leto v času študija. Šolska licenca (za profesorje, učitelje ali šolske učilnice) ima veljavnost dve leti in se ravno tako lahko podaljšuje. Študentsko licenco z isto serijsko številko je dovoljeno namestiti na največ dva računalnika. Ta nima funkcionalnih omejitev, pri vsakem izpisu pa se samodejno izpiše tudi informacija, da je dokument izdelan s študentsko verzijo programa. Projekti in dokumenti, izdelani s študentsko verzijo niso prenosljivi v komercialno verzijo. Projekte narejene s komercialno verzijo je mogoče odpreti tudi v študentski verziji, vendar se ob zapisu, tak dokument spremeni v študentsko verzijo in ga ni več mogoče pretvoriti v komercialnega! Študenske 7 šolske licence ni dovoljeno uporabljati za komercialne projekte in se taka uporaba smatra za nelegalno uporabo programske opreme!

Ob registraciji za študentsko/šolsko licenco morate med postopkom naložiti potrdilo o šolanju ali fotografijo študentske/dijaške izkaznice. Brez tega bo prošnja za licenco samodejno zavrnjena. Ko licenca zapade se vam na portalu Myarchicad.com samodejno ponudi možnost podaljšanja za dodatno leto.

Podjetje GRAPHISOFT omogoča uporabnikom študenskih licenc v času 6 mesecev od zaključka šolanja nakup programa ARCHICAD pod posebno ugodnimi pogoji. Ti lahko to možnost v sklopu t.i. Young architect programa, prenesejo tudi na podjetje, ki jih bo zaposlilo.

Preizkusna licenca (Trial)

Tako licenco programa ARCHICAD lahko brezplačno pridobi vsak, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev študentske verzije, pa bi želel program preizkusiti. Po registraciji na portalu www.myarchicad.com pridobi serijsko številko, s katero je omogočeno 30 dnevno preizkušanje programa ARCHICAD. V tem času je licenca enakovredna komercialni verziji, le da je tako izdelane projekte mogoče odpreti le na računalniku na katerem so bili izdelani. Tako ni mogoč prenos projekta na drug računalnik, ali na drug tip licence. V kolikor uporabnik kupi komercialno licenco programa ARCHICAD, se projekti narejeni s preizkusno verzijo lahko pretvorijo v komercialne, vendar le na istem računalniku, kot so bili prvotno izdelani. Po pretečeni 30 dnevni preizkusni dobi, se licenca samodejno spremeni v Demo verzijo.

Demo verzija

Demo verzija je funkcionalno omejena verzija komercialne licence, pri kateri je onemogočeno shranjevanje projektov, izvoz v druge formate ter funkcija Kopiraj (Copy) in Prilepi (Paste). Namenjena je predvsem pregledovanju projektov narejenih s komercialno ali študentsko verzijo. Omogočen je tudi izpis na tiskalnike.

Prodaja zaščitnega ključka drugi osebi

Kupec programa ne more zaščitnega ključka in s tem komercialne licence prodati, oddati ali podariti  katerikoli drugi pravni ali fizični osebi, brez izrecnega dovoljenja podjetja GRAPHISOFT oz. PILON AEC d.o.o. S prenehanjem dejavnosti podjetja (npr. stečaj) preneha tudi veljavnost vsem licencam za program ARCHICAD, ki so v lasti uporabnika. 

Nadgradnja licence

Vsi uporabniki imajo možnost nadgraditi svojo licenco programa na trenutno aktualno verzijo, ne glede na starost svoje licence. Študentske in šolske licence se nadgradijo brezplačno preko portala www.myarchicad.com, uporabniki komercialnih licenc programa ARCHICAD pa se morajo za nadgradnjo obrniti na podjetje PILON AEC d.o.o., zastopnika podjetja GRAPHISOFT. Cena nadgradnje je odvisna od števila licenc in verzije s katere se nadgrajuje. Vse licence, ki so starejše od treh verzij, se nadgrajujejo po enaki ceni (glej cenik podjetja PILON AEC). Uporabniki komercialnih verzij, vključeni v sistem vzdrževanja ArchiPLUS so do vseh nadgradenj upravičeni brezplačno. Nadgradnje dobivajo samodejno takoj, ko jih izda podjetje GRAPHISOFT, najmanj enkrat letno.

Za nadgradnjo programa ARCHICAD je potrebno prenesti in namestiti na računalnik aktualno licenco in nato še nadgraditi zaščitni USB ključek. Najprej gremo na povezavo  http://www.graphisoft.com/downloads/  in si prenesemo ARCHICAD INT in ga namestimo. Predlagamo, da po namestitvi prenesemo še eventuelne zadnje popravke iz povezave http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/updates/ in jih prav tako namestimo. Poleg programa ARCHICAD se na računalnik samodejno namestiti tudi program Graphisoft License Manager Tool. Najdemo ga med nameščenimi programi v mapi Graphisoft in ga zaženemo. Program License Manager Tool bi moral prepoznati vstavljen ključek in izpisati njegovo številko, ter ponuditi nadgradnjo licence na aktualno verzijo programa ARCHICAD. Kliknemo na gumb Update in po nekaj sekundah nas bo program obvesti, da je ključek nadgrajen. Sedaj lahko poženemo katerokoli verzijo programa ARCHICAD na svojem računalniku, saj zaščitni USB ključek vedno podpira tudi vse starejše verzije.

Oblikujmo prihodnost